Ga verder naar de inhoud

Projectoproep The Good Wave

Impactvolle klimaatacties ontwikkelen door je doelgroep beter te leren kennen

Met deze oproep wil de Koning Boudewijnstichting organisaties ondersteunen bij de ontwikkeling van impactvolle klimaatacties die gericht zijn op gedragsverandering bij een bestaand of nieuw doelpubliek. Daarbij leren ze dit publiek eerst beter kennen, om daarna een beter afgestemde actie te ontwikkelen.

Waarover gaat het?

Hoe moet een klimaatactie eruitzien om mensen hun gedrag écht te laten veranderen? Eén factor heel vaak over het hoofd gezien: we kennen ons eigen doelpubliek minder goed dan we graag willen geloven. Nochtans is dit een heel belangrijke, eerste stap van een succesvolle klimaatactie.

Welke drempels ervaart onze doelgroep om bijvoorbeeld wat vaker plantaardig te eten? Wat motiveert hen om op vakantie te gaan met de trein en minder te vliegen? Wat maakt het voor hen praktisch haalbaar om spaarzamer om te gaan met spullen? Voor welke klimaatthema’s zijn ze gevoelig en welke niet? Wat houdt hen in het dagelijkse leven echt bezig? Het zijn allemaal vragen die helpen om een actie gerichter op poten te zetten.

Hoe komt het dat we daar dan toch weinig aandacht voor hebben?

 • We zijn het vaak niet gewoon om écht naar ons doelpubliek te luisteren of te onderzoeken wie ze zijn;
 • We worden (te) snel verliefd op onze eigen (project-)oplossingen of ideeën;
 • We vergeten dat mensen liefst spreken over klimaat met mensen in wie ze zich herkennen;
 • We vinden het moeilijk om te praten met mensen die anders denken over het klimaat dan wijzelf. Daarom is luisteren net extra belangrijk.

Hier bundelden we voor jou handige inzichten, checklists en tools die je helpen om je klimaatactie impactvoller te maken.

 

Aanbod

Met deze projectoproep biedt de Stichting niet alleen financiële steun aan je organisatie om een concrete klimaatactie uit te rollen (tot 20.000 EUR), maar volg je samen met de andere laureaten van deze oproep ook een leer-, doe- en begeleidingstraject op maat van jouw project. Aan de hand van handige werkmodellen leer je hoe je je doelgroep onderzoekt en hoe je van jouw actie een actie-met-impact maakt.

Dit traject wil aan jou en je organisatie dus ‘tijd en ruimte’ bieden om te experimenteren, te leren uit successen en mislukkingen én te leren van elkaar. Dit laatste vinden we heel belangrijk. We merken namelijk dat professionals geïsoleerd staan om een klimaatactie te ontwikkelen en veel hebben aan uitwisseling met collega’s van andere organisaties.

Deze oproep is dus iets voor jou:

 • Als je echte, duurzame gedragsimpact wil realiseren met je klimaatactie;
 • Als je graag bijleert en met de opgedane kennis aan de slag wil gaan (en je dus bereid bent om je plannen bij te sturen als dat nodig blijkt);
 • Als je je volledig kan vrijmaken en engageren voor het volledige leer-, doe- en begeleidingstraject. Dit omvat een 3-daags intensief Learning lab van The Good Wave op 6, 7 en 8 november (meer informatie vind je hier), 2 intervisies en coaching (max. 8 uur) tussen november 2024 en juni 2025. Nam iemand van je organisatie al deel aan een vorig Learning lab? Dan vragen we dat een nieuwe persoon van je organisatie deelneemt. Zo vergroot je immers het draagvlak van wat je leert in het lab, binnen je organisatie. 
 • Als je graag je ervaringen deelt met andere organisaties.

 

Selectiecriteria

 • Je beschrijft in je kandidaatsdossier welk publiek je beter wil leren kennen en waarom; welk ‘ander’ gedrag je wenst te stimuleren en hoe je hen wil bereiken.
 • Je project gaat verder dan informeren en sensibiliseren en zet in op effectieve gedragsverandering rond een van deze vier thema’s: energieverbruik, zich verplaatsen, aankopen en voeding.
 • Hier vind je enkele voorbeelden van gedragsverandering waar acties op kunnen focussen. Elk niveau van gedragsverandering komt in aanmerking voor deze oproep.
 • Projecten die louter (of voornamelijk) inzetten op het aankopen van materialen of éénmalige acties (bv. aankopen van materiaal voor geveltuinen, eenmalige workshops, isoleren van gebouwen, …) komen niet in aanmerking.
 • Je kan geen steun aanvragen voor de reguliere werking van je organisatie en voor reeds lopende projecten, wel als het gaat om het bestaande publiek op een nieuwe manier te benaderen of een nieuw doelpubliek aan te spreken.

 

Wat zijn de ontvankelijkheidscriteria?

Met betrekking tot de indiener

 • De indiener is een organisatie zonder commercieel oogmerk, gevestigd in België.
 • Duurzaamheid of klimaat is geen kernthema van je organisatie, maar je organisatie heeft wel een groot publieksbereik, lokaal of regionaal in Vlaanderen of in België en je wil met je acties een bestaand of nieuw doelpubliek (intern of extern, bestaand of nieuw) mobiliseren voor een klimaatvriendelijke gedragsverandering. Daarbij denken we aan bijvoorbeeld zorginstellingen, middenveldorganisaties die geen milieu-organisatie zijn, vrouwenorganisaties, jeugdbewegingen, ziekenfondsen, etc.*
 • Je neemt deel aan het volledige leer- doe en begeleidingstraject en staat ervoor open om in een iteratief proces je project bij te sturen en te verbeteren.
 • Je staat ervoor open om je geleerde lessen met andere organisaties te delen.

*Heeft je organisatie geen groot publieksbereik? Midden juli verschijnt een oproep met financiële steun voor kleinere organisaties en feitelijke verenigingen.


Met betrekking tot het project

 • Je project richt zich tot concrete gedragsverandering rond een van deze vier thema’s: energieverbruik, zich verplaatsen, aankopen en voeding.
 • Je project richt zich tot een volwassen doelgroep. Projecten die zich uitsluitend richten tot jongeren onder 18 jaar komen niet in aanmerking. (Let op: in juli 2024 wordt er een projectoproep gelanceerd die wél voor jongeren bedoeld is)

 

Met betrekking tot formele criteria

 • Je project wordt online ingediend.
 • Bij de vragen over budget: je kan dagen inbrengen dat je naar het Learning lab of intervisies komt.
 • Je project wordt geïmplementeerd in België in de periode november 2024 – december 2025.
 • Je project heeft niet tot doel om ideeën, acties of producten nadien commercieel te exploiteren.

 

Waarvoor kan je steun aanvragen?

Je kan steun aanvragen voor verschillende zaken, bijvoorbeeld:

 • Aankoop van materialen;
 • Ontwikkelen van website & communicatie;
 • Logistieke zaken (bv. huur van zalen, catering, …);
 • Vervoersonkosten van de deelnemers aan het project;
 • Kosten m.b.t. verloning van medewerkers: enkel op voorwaarde dat deze kosten rechtstreeks verbonden zijn aan het initiatief waarvoor steun aangevraagd wordt.
 • Etc.

 

Wat biedt de Stichting?

 • Een leer-, doe- en begeleidingstraject met de andere laureaten en met coaches/experten dat bestaat uit een 3-daags Learning lab, 2 intervisies en individuele coaching.
 • Een financiële steun voor je project tot € 20.000 afhankelijk van je budgettaire behoeften.
 • Toegang tot een netwerk van organisaties die gelijkaardige projecten uitvoeren.

Voor deze oproep is een budget van € 200.000 voor financiële ondersteuning beschikbaar (voor 10 Nederlandstalige en Franstalige projecten samen). De onafhankelijke jury mag het totale budget gebruiken als zij voldoende kwaliteitsprojecten kan selecteren. Ze kan ook beslissen om maar een gedeelte van de beschikbare steun toe te kennen.

 

Kalender en praktische informatie

Infomoment over de oproep:

Uiterste datum om een dossier in te dienen: 2 oktober 2024

Bekendmaking van de laureaten: 24 oktober 2024

Start leertraject: Learning lab The Good Wave

 • 6, 7 en 8 november 2024 (inclusief 2 overnachtingen). Hou deze data alvast vrij. We verwachten dat je het volledige Learning lab kan volgen als je inschrijft op deze projectoproep.

Start individuele coachingstraject: Na het Learning lab start je individuele coachingstraject.

 • Live intervisie: begin 2025
 • Online intervisie: voorjaar 2025
 • Event over ‘Geleerde lessen’: juni 2025
 • Wavemaker sessie over wat je leerde uit je project (in samenwerking met 1 of meer van de andere laureaten): najaar 2025

Opgelet! 

Je kunt enkel een projectvoorstel indienen door op het platform (via de knop hieronder) een kandidaatsdossier in te vullen. Je kunt, als je dat wil, alvast het dossier opstarten om de vragen te bekijken, tussentijds opslaan en de vragen geleidelijk aan verder invullen. Je moet het wel definitief indienen op 2 oktober 2024. 

Niet gevonden wat je zocht?

 • Wil je enkel het Learning lab volgen (en geen financiële steun voor je project ontvangen)? Dat kan. Hier vind je meer info en kan je je kandidaat stellen.
 • Of werk je voor een kleinere organisaties of feitelijke verenigingen en wil je aan de slag met zo’n 5.000 EUR steun voor je klimaatactie? Begin juli verschijnt een projectoproep hiervoor.
 • Of ben je tussen 18 en 25 en heb je een straf idee voor een klimaatactie die je voor 1.000 EUR kan uitrollen? Ook hiervoor verschijnt er begin juli een projectoproep.

 

Heb je nog vragen?

Voor algemene informatie (zoals praktische inlichtingen over het online indienen van een dossier) kan je terecht op het telefoonnummer 070 233 065 of proj@kbs-frb.be.

Voor specifieke informatie over de inhoud van deze oproep, kan je contact nemen met Anneke Ernon, tel 02 549 02 02 of ernon.a@kbs-frb.be.