Ga verder naar de inhoud
Icon Toolbox & Inspiratie

Sociale normen: verkenningstool

Deze tool maakt het mogelijk om sociale normen te verkennen en er gerichter rond te werken.

Type
Handleiding
Taal
Frans, Engels
Thema's

De Social Norms Exploration Tool (SNET) is een instrument voor participatief leren en het verkennen van sociale normen. De SNET is ontworpen als een snel beoordelingsinstrument. Het laat toe om op gemeenschapsniveau info te verzamelen en een eerste zicht te krijgen op de geldende sociale normen die het gedrag van mensen beïnvloeden.

‘SNET’ is verdeeld in vijf fasen: Plan & voorbereiding, Identificeren van referentiegroepen, Verkennen van sociale normen, Analyseren van bevindingen en Toepassen van bevindingen. Binnen elke fase vind je een reeks activiteiten rond sociale normen. 

Je vindt er ook hulpmiddelen en sjablonen die je kan gebruiken tijdens jouw onderzoek naar sociale normen.

Illustratie met het stappenplan.

“Sociale normen krijgen steeds meer aandacht en veel programma's bekijken hoe ze normen kunnen veranderen om hun doelen te bereiken. Daarmee groeit ook de behoefte aan praktische oefeningen om de belangrijkste beïnvloeders en de juiste sociale normen te identificeren die het gewenste gedrag sturen.” 

Voor wie en wanneer te gebruiken?

Voor wie inzicht wil krijgen in de sociale normen die specifieke gedragingen bepalen. 

Icon Toolbox & Inspiratie

Meer tools en inspiratie

Contextcreatie

Contextcreatie + 1

Four Forces-model

Wat is het huidige gedrag van je doelgroep, en naar welk nieuw gedrag wil je hen laten overgaan? Welke hindernissen kunnen zij daarbij…
Type
Tool
Taal
Nederlands
Contextcreatie

The Green Nudges Collection

Website met uitermate inspirerende voorbeelden over ‘green nudges’ die werken.
Type
Website
Taal
Engels
Contextcreatie

Methode voor het maken van gedragskaarten

Pas als je gedrag écht begrijpt, kan je gerichte interventies ontwikkelen. 
Type
Tool
Taal
Engels