Ga verder naar de inhoud

Polarisatie

Omgaan met uiteenlopende emoties en perspectieven

Klimaatcommunicatie kan heel wat emoties losmaken, zoals angst voor de effecten van klimaatverandering, boosheid over klimaatmaatregelen of net opluchting dat er klimaatacties plaatsvinden. Deze verscheidenheid aan emoties ontlokt vaak frictie en polarisatie. Hoe kan je op deze spanningslijn navigeren? Hoe voorkom je dat dit voor verdeling zorgt in onze samenleving? 

Hoe ontstaat polarisatie rond klimaat?

Acties om aan te zetten zich klimaatvriendelijker te gedragen, kunnen mensen het gevoel geven dat ze een deel van hun vrijheid, luxe of comfort verliezen. Denk maar aan de keuze tussen een energetische renovatie of het plaatsen van je droomkeuken. Deze emoties voeden meningsverschillen rond de aanpak en oplossingen van de klimaatproblematiek. 

Daarnaast hebben mensen de natuurlijke neiging om op zoek te gaan naar meningen die hun bestaande overtuigingen bevestigen. Ze vertrouwen daarbij sneller op hun eigen ervaringen en meningen van anderen in hun sociaal netwerk. Meer nog, deze meningen wegen vaak zwaarder door dan feiten. Dit zorgt ervoor dat de grens tussen mening en feit vervaagt.

Bovendien is de klimaatproblematiek erg complex. Dit zorgt ervoor dat mensen gemakkelijker vervallen en kant kiezen in een ‘binair frame’ van voor- en tegenstanders. Wanneer de focus hierbij verschuift op de identiteit van anderen (bijvoorbeeld ‘alle groenen zijn wereldvreemd’ of ‘alle SUV-rijders zijn klimaatontkenners’) nemen de spanningen toe en komen we terecht in een gepolariseerd wij-tegen-zij debat.

Foto van een straatbeeld met verschillende gebouwen. Op de gevel van één van deze gebouwen staat een muurschildering van Greta Thunberg.

Vormt polarisatie een bedreiging voor klimaatacties?

Polarisatie kan verrijkend zijn en is essentieel voor een democratie. Meningen of ideeën schuren en je hoort uiteenlopende stemmen. Frictie in zo’n debat kan leiden tot vernieuwing en positieve verandering. Zo hebben klimaatjongeren de afgelopen jaren hard gestreden om meer aandacht voor onze planeet. Dit heeft bijgedragen aan de Europese Green Deal.

Tegelijk haken sommige mensen af bij zo’n frictie doordat ze zich (impliciet) veroordeeld voelen. Zo kunnen landbouwers zich in het nauw gedreven voelen als boosdoeners, terwijl ze evengoed slachtoffer zijn van de klimaatverandering. 

Polarisatie bedreigt sociale cohesie en klimaatacties wanneer de focus verschuift naar andermans identiteit eerder dan ideeën. De spanning stijgt waardoor steeds meer mensen de druk voelen om kamp te kiezen. Het wantrouwen groeit, ook naar bronnen die eerder gerespecteerd werden omwille van hun autoriteit. Een open gesprek waarbij men van mening mag verschillen wordt zo steeds moeilijker en op een bepaald moment simpelweg onmogelijk.
 

Welke rol spelen (online) media in polarisatie?

Media zijn niet de oorzaak, maar wel versnellers in een polarisatieproces. Hun pro-contra werkwijze biedt vaak te weinig ruimte voor nuance. De schuldvraag en het principe van woord-wederwoord zitten ingebakken in hun aanpak. (Sociale) media tonen vaak tegenpolen vanuit het idee ‘dat het publiek zo haar eigen mening kan vormen’. In realiteit krijgen op deze manier de meer extreme stemmen de meeste aandacht, want die zorgen voor de hoogste betrokkenheid van het publiek en de meeste interacties op (sociale) media kanalen. 

Digitalisering en algoritmisering versterken dit. Sociale media geven 24/7 ruimte aan oplaaiende emoties en vernauwen mensen in hun filterbubbel. Omdat mensen de neiging hebben om informatie te zoeken en selecteren die hun bestaande overtuigingen ondersteunen, ontstaan er ‘echokamers’. Zo krijg je aan de ene kant klimaatwetenschappers en -activisten, aan de andere kant klimaatsceptici die elk hun overtuigingen delen bij volgers met een gedeelde mindset. Deze informatie uit gepolariseerde digitale artikels en gesprekken vloeit ook door naar het politieke en publieke debat.

Een man zit aan een ronde rotan tafel en kijkt naar het scherm van een laptop waarop grafieken te zien zijn.

Helpt informatie om uit een gepolariseerd gesprek te geraken?

Enkel het geven van informatie helpt zelden om uit polarisatie te geraken. Polarisatie is nooit redelijk. Het draait om gevoel, niet om logica. Naarmate de polarisatie toeneemt, neemt ook de emotie toe. Hoe langer polarisatie duurt, hoe minder het uitwisselen of opbouwen van kennis helpt. Het ‘vijandige’ beeld van de ander is hardnekkig. 

Complottheorieën zoals ‘klimaatwetenschappers hebben het probleem uitgevonden om zichzelf te verrijken’ vormen een vlucht om het eigen denken te rechtvaardigen. Informatie dient enkel om het eigen gelijk te bewijzen. Het produceren van ‘tegenverhalen’ die pleiten voor een gematigde of andere visie voeden de toenemende polarisatie.

In een gepolariseerd debat komen zelfs feiten ter discussie te staan. Zo is polarisatie een van drijfveren van toenemende desinformatie. Dit is best complex omdat polarisatie zowel nepnieuws verergert als veroorzaakt.

Hoe kunnen we omgaan met polarisatie rond klimaatkwesties?

Wanneer polarisatie escaleert in een wij-zij verhaal, wordt het overtuigen van de extreme stemmen zeer moeilijk, zo niet onmogelijk. Extreme stemmen identificeren zich zo sterk met hun visie dat elke nuancering aanvoelt als een persoonlijke aanval. De beste manier om te depolariseren is daarom om de focus weg te nemen van de extreme stemmen en te werken met het ‘stille midden’. Dit zijn de mensen die nog geen partij kozen.

Soms mondt polarisatie uit in conflict met geweld, zoals we bijvoorbeeld zagen bij het straatprotest tegen het nieuwe circulatieplan in Brussel. Op dat moment kan je de betrokken partijen duidelijk aanwijzen en identificeren, waardoor het mogelijk wordt om te bemiddelen of conflictmanagement toe te passen. 

Bij andere uitingen van polarisatie is het aanwijzen van hoofdrolspelers een pak moeilijker. Wie is bijvoorbeeld de aansteker van oneliners zoals ‘klimaatacties zorgen voor een economisch armageddon?’. Hierbij is het belangrijk om een nieuwsgierige en onderzoekende houding aan te nemen om te begrijpen wat er echt speelt.

Icon Toolbox & Inspiratie

Alle tools en inspiratie over dit thema

Polarisatie

Polarisatie

Checklist ‘polarisatie en gedeelde identiteit’

Boodschappen die werken aan een gedeelde identiteit en zo polarisatie verminderen.
Type
Tips
Taal
Frans
Polarisatie

KlimaatBurgers

Klasmethodiek om dialoog over duurzaamheid te stimuleren in het secundair onderwijs.
Type
Tool
Taal
Nederlands +1
Polarisatie

Handreiking polarisatie

Stappenplan voor lokale besturen om maatschappelijke spanningen stapsgewijs aan te pakken.
Type
Handleiding
Taal
Nederlands
Polarisatie

Online polarisatie aanpakken

E-learning met 7 lespakketten van het Hannah Arendt Instituut.
Type
Online lessenreeks
Taal
Nederlands
Polarisatie

Leidraad dilemmalogica

Deze methode helpt om bij lastige issues contact te maken over wat partijen uiteendrijft én verbindt. 
Type
Handleiding
Taal
Nederlands
Polarisatie

EDUbox 'Wij-zij-denken'

Een VRT-EDUbox waarmee leerlingen leren van mening verschillen.
Type
Tool
Taal
Nederlands +1
Polarisatie + 2

De 6 klimaatfamilies in Frankrijk

Inzichten in publieksegmentering en aanbevelingen voor communicatie.
Type
Website
Taal
Frans
Polarisatie + 2

Global Warming’s Six Americas

Wat vinden mensen van klimaat? Six Americas ziet 6 grote groepen bij de Amerikaanse bevolking.
Type
Website
Taal
Engels
Polarisatie

Hoe omgaan met online polarisatie?

Korte video over online polarisatie.
Type
Video
Taal
Nederlands